forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


trzykropki

 • 6
 • 0
 • 6

POKAŻ TEMATY:

 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
Sklep na Pasejo. Szablon Bonaire. Szukam rozwiązania dwóch problemów.
Oto pierwszy: w widoku mobilnym (smartfon), przechodząc do kategorii, produkty wczytuj...
 • Nikomu nie podoba się ten pomysł 0
 • 1 odpowiedź 1
 
Dodawanie nowego produktu. Jest możliwość ustawienia domyślnej wartości w polu "typ", natomiast podobna funkcjonalność przydałaby się również przy polu "jedn...
 • 1 osobie podoba się ten pomysł 1
 • 1 odpowiedź 1
 
Przy tworzeniu dokumentu (faktura, dokument magazynowy) przed wrzuceniem kolejnego produktu na listę trzeba kliknąć "+ nowy wiersz". Jeśli się tego nie zrobi...
 • Nikt nie ma tego samego problemu 0
 • 1 odpowiedź 1
 
Eksport produktów z wfirma do Pasejo. W magazynie wfirma produkt ma ustawiony VAT na zw., natomiast po imporcie do pasejo, tam VAT ustawia się na 0%. Niby to...
 • 1 osobie podoba się ten pomysł 1
 • 1 odpowiedź 1
 
Poproszę o zróżnicowanie zestawu ikon w skrótach po prawej stronie interfejsu. Teraz, skróty do wystawiania dokumentów sprzedaży (faktura, paragon) lub dok...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
W sklepie Pasejo jest opcja zapisu do newsletera. Czy da się z tak powstała listą mailingową coś zrobić? Na przykład wyeksportować do pliku? Czy jest to tylk...