forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Błędny kod ubezpieczenie ZUS umowa zlecenie

  • Dodano: 11 kwi 2011, 09:53
  • Rozwiązany
  • Nikt nie ma tego samego problemu 0
  • 1 odpowiedź 1
Autor: patryk_waw
w formularzach ZUS wstawia się automatycznie kod ubezpieczenie przy umowie zlecenie 04 12 00, kod ten jest nieprawidłowy od dnia 01.01.2010 powinien być 04 11 00. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444), a dokładniej załącznik 18 w/w rozporządzenia
Oznaczone odpowiedzi
PRACOWNIK
  • Dodano: 11 kwi 2011, 11:31
Kody tytułu ubezpieczenia nie ustawiają się automatycznie, tylko należy je ustawić w ustawieniach pracownika. Lista kodów była aktualizowana u nas pod koniec zeszłego roku, ale chyba nie było automatycznej zamiany starych kodów.
PRACOWNIK
  • Dodano: 11 kwi 2011, 11:31
Kody tytułu ubezpieczenia nie ustawiają się automatycznie, tylko należy je ustawić w ustawieniach pracownika. Lista kodów była aktualizowana u nas pod koniec zeszłego roku, ale chyba nie było automatycznej zamiany starych kodów.
0 komentarzy 0
Problem:
Błędny kod ubezpieczenie ZUS umowa zlecenie