forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

faktury w koszty księgowanie

  • Dodano: 23 wrz, 08:56
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 3 odpowiedzi 3
jakim schematem zaksięgować faktury w koszty w roku 2020 kiedy vat był odliczony w 2019 z tych faktur? Były to faktury które zwiększały by wartość początkową nowego przedsięwzięcia i dlatego został od nich tylko podatek vat. na chwilę obecną do realizacji nowego przedsięwzięcia nie dojdzie więc takie faktury można zaksięgować na bieżąco w koszty.
Kategorie:
Nie przypisano żadnych kategorii
Tagi:
Nie dodano żadnych tagów
PRACOWNIK
  • Dodano: 23 wrz, 14:52
Dzień dobry,
kosztem uzyskania przychodu może być wydatek poniesiony w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, który nie został wymieniony w art. 23 ustawy PIT (czyli nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych). Dodatkowo koszt nie może mieć cech wydatku o charakterze osobistym, ani posiadać znamion reprezentacji. Więcej informacji związanych z kosztami uzyskania przychodu znajduje się w artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-uzyskania-przychodow-w-dzialalnosci-gospodarczej

Dodatkowo księgowanie kosztów na gruncie podatku dochodowego ograniczone jest do końca roku podatkowego.

W związku z tym jeżeli inwestycja finalnie miała stać się środkiem trwałym jednak faktycznie nie doszła do skutku, jednak poniesione na nią wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z powyższą definicją wówczas należy zaksięgować je w roku, w którym zostały poniesione, czyli w 2019 roku.

Księgowanie kosztów innych niż towary handlowe i materiały jest prawem podatnika a nie obowiązkiem, więc w tej sytuacji można ich nie księgować.
Jeżeli jednak zostaną zaksięgowane wówczas powinny zostać ujęte w 2019 roku, co będzie się wiązało z korektą zeznania rocznego za 2019 rok: https://pomoc.wfirma.pl/-zeznania-roczne

Jeżeli wydatki będą księgowane wówczas należy tego dokonać schematem WYDATKI - KSIĘGOWANIE - DODAJ - FAKTURA bez VAT - INNE WYDATKI ZWIĄZNAE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPORADCZĄ w faktycznej dacie wystawienia faktury. Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR.
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
  • Dodano: 3 tygodnie temu
a jak ma się ten artykuł do Pani odpowiedzi.
Art.22
5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,1108,204,18482,zaniechanie-budowy-siedziby-firmy-a-koszty-podatkowe.html
1 komentarz 1
PRACOWNIK
  • Dodano: 3 tygodnie temu
Dzień dobry,
przepisy o podatku dochodowym dopuszczają zaliczenie nakładów poniesionych na zaniechaną budowę do kosztów uzyskania przychodu w przypadku jej zbycia lub likwidacji, jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że inwestycja została podjęta w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Co ważne likwidacja musi mieć charakter trwały co oznacza, że inwestycja nie została zaniechana tymczasowo, a efekt nakładów poniesionych na tę inwestycję nie będzie wykorzystywany w przyszłości.

Dopiero jeżeli wszystkie powyższe warunki zostają spełnione można zaksięgować koszty poniesione na nakłady związane z zaniechaną inwestycją w dacie bieżącej.

W systemie koszt należałoby ująć bezpośrednim wpisem do KPiR w zakładce EWIDENCJE - KPIR - DODAJ WPIS w kolumnie POZOSTAŁE WYDATKI. Wówczas koszt zostanie ujęty w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.
Pozdrawiam
  • Dodano: tydzień temu
mam techniczne pytanie odnośnie zaksięgowania tych faktur kosztowo w tym roku a mianowicie program pyta:
1. data dowodu czy tu wpisuję numer faktyczny tej faktury z roku 2019 ??
2.data ( to wpisuję datę podjęcia decyzji o rezygnacji =data protokołu czy datę faktyczną z faktury kosztowej czyli 05.12.2019)
dziękuję za odpowiedz.
1 komentarz 1
PRACOWNIK
  • Dodano: tydzień temu
Dzień dobry,
jeżeli wydatek ma zostać ujęty w okresie bieżącym należy w polu daty wskazać datę bieżącą (datę protokołu).
Pozdrawiam
Pytanie:
faktury w koszty księgowanie