forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Jak zaewidencjonować w wfirma ratę polisy ubezpieczeniowej pojazdu, aby prawidłowo była zaksięgowana w KPiR ?

  • Dodano: 2 tygodnie temu
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Dzień dobry,
Dopiero zaczynam z wfirma. Mam pytanie jak zaewidencjonować w systemie wfirma by prawidłowo zaksięgowana była w KPiR zapłatę za pierwszą z czterech rat polisy ubezpieczeniowej pojazdu firmowego ?
PRACOWNIK
  • Dodano: 2 tygodnie temu
Dzień dobry,
polisę wprowadza się jednym łącznym wpisem, niezależnie od ilości płaconych rat. Zakładam, że wartość pojazdu przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przekracza kwoty 150.000 zł. W takim wypadku polisę księguje się poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA bez VAT (lub WYDATEK - w przypadku podatników zwolnionych z VAT). Jako numer dokumentu należy wprowadzić "Polisa nr ...", natomiast jako kontrahenta wpisać dane towarzystwa ubezpieczeniowego. W polu RODZAJ WYDATKU należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ oraz wypełnić pozostałe dane, zgodnie z dokumentem polisy oraz jako termin płatności wskazać termin przypadający dla ostatniej z rat. W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej, przy wprowadzaniu wydatku należy zaznaczyć opcję RMK i wpisać okres, którego dotyczy polisa.
Szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się w poniższym artykule: https://pomoc.wfirma.pl/-jak-zaksiegowac-polise-ubezpieczeniowa-kilometrowka
Pozdrawiam
2 komentarze 2
  • Dodano: 9 godzin temu
Dzień dobry,
Dziękuję Pani za rozjaśnienie tematu. Mam jeszcze jedno dodatkowe pytanko. Czy zaksięgowanie kolejnych rat polisy pojazdu o wartości nie przekraczającej kwoty 150.000 złotych z datami kolejnych wymaganych faktycznych wpłat będzie nieprawidłowe?
PRACOWNIK
  • Dodano: 9 godzin temu
Dzień dobry,
księgowanie kosztu jakim jest ubezpieczenie samochodu odbywa się na podstawie polisy. Sposób jej opłacania (ratalny, czy jednorazowy) nie ma wpływu na księgowanie. Księguje Pan całą wartość polisy. W przypadku metody kasowej rozliczania kosztów wydatek w całości zostanie ujęty w dacie polisy. Natomiast w przypadku metody memoriałowej odpowiednia część kosztu będzie księgowana przez system co miesiąc. Nie dokonuje Pan księgowania w oparciu o opłacone raty.
Pozdrawiam
Pytanie:
Jak zaewidencjonować w wfirma ratę polisy ubezpieczeniowej pojazdu, aby prawidłowo była zaksięgowana w KPiR ?