forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

skonto WNT

  • Dodano: 19 lut, 17:42
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Autor: jukow148 (NZ)
skonto - w jaki sposób zaksięgować fakturę WNT w której płatność została pomniejszona o skonto?
PRACOWNIK
  • Dodano: 20 lut, 13:23
Witam,
jeżeli spełnione zostały warunki otrzymania skonta, kontrahent co do zasady wystawia fakturę korygującą. W temacie polecam artykuł: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skonto-w-praktyce-gospodarczej
W pierwszej kolejności w systemie należy zaksięgować fakturę pierwotną dokumentującą WNT przez zakładkę WYDATKI - KSIĘGOWANIE - DODAJ - FAKTURA VAT, gdzie należy wypełnić wymagane dane zgodnie z fakturą, w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić pełną kwotę bez uwzględniania skonta i opodatkować właściwą krajową stawką VAT. Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy wybrać walutę, w jakiej została wystawiona faktura oraz zaznaczyć opcję WNT. Szczegóły w artykule: http://pomoc.wfirma.pl/-wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow-wnt

Po otrzymaniu faktury korygującej należy wprowadzić przez zakładkę WYDATKI - KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną i z górnego menu wybrać MODYFIKUJ - KORYGUJ. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić wartość faktury w ujemnej kwocie. Szczegóły o księgowaniu korekty wydatku w artykule: https://pomoc.wfirma.pl/-ksiegowanie-faktury-korygujacej-wydatek
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Pytanie:
skonto WNT