forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

sprzedaż paragonowa a system VAT marża

  • Dodano: 29 sty, 18:35
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Witam,
Będę wystawiał zarówno zwykłe faktury, jak i faktury w systemie VAT marża. Co w sytuacji sprzedaży paragonowej? W sytuacji sprzedaży towarów os.fizycznej, musi ona przejść przez kasę fiskalną. Wiem, że jest możliwość zaznaczenia na kasie fiskalnej, aby drukować paragon ze stawka "0 %". Natomiast jest konieczność prowadzenia w takiej sytuacji odrębnej ewidencji w systemie księgowym w rejestrze VAT.
W jaki sposób mam to wprowadzić do systemu?
PRACOWNIK
  • Dodano: 30 sty, 09:39
Dzień dobry,
w przypadku sprzedaży w procedurze VAT marża na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jeśli posiada Pan kasę fiskalną należy skorzystać z tzw. zera technicznego (jest to techniczna stawka 0% VAT, dzięki której na raporcie z kasy fiskalnej nie jest wyznaczona stawka oraz wartość podatku VAT). Konieczne w tej sytuacji będzie prowadzenie osobnej ewidencji, gdzie będzie Pan uwzględniać wartość netto towarów, wartość marży oraz podatku VAT od marży. Księgowania w systemie w odniesieniu do tego rodzaju sprzedaży dokonuje się wówczas bezpośrednimi wpisami w ewidencjach.
Podatek VAT ze sprzedaży z kasy fiskalnej należy ująć na koniec miesiąca bezpośrednim wpisem w rejestrze VAT sprzedaży, w zakładce EWIDENCJE - REJESTR VAT - SPRZEDAŻY - DODAJ WPIS. Sumę marży należy wpisać do rubryki Wartość netto, a następnie wybrać odpowiednią stawkę VAT.
Wartość przychodu netto, która będzie podlegać księgowaniu w KPiR uzależniona jest od rodzaju sprzedaży jaki Pan prowadzi:
- sprzedaż komisowa - kwota marży netto,
- sprzedaż zwykła - ceny zakupu powiększona o marżę netto.
Ustaloną kwotę należy wprowadzić do KPiR na koniec miesiąca poprzez zakładkę EWIDENCJE - KPIR - DODAJ WPIS w kolumnie "Sprzedaż towarów i usług". Przychód zostanie zaksięgowany w kol. 7 KPiR.
Polecam artykuł: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-system-vat-marza-a-kasa-fiskalna
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Pytanie:
sprzedaż paragonowa a system VAT marża