forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

faktura sprzedaży do paragonu

  • Dodano: 14 sty, 22:44
  • Nikt nie ma tego samego problemu 0
  • 1 odpowiedź 1
Według par. 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPIR "Podatnicy (…) nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur". Tymczasem według tutorialu Państwa autorstwa należy postępować wręcz odwrotnie https://pomoc.wfirma.pl/-faktura-sprzedazy-do-paragonu-jak-wystawic , gdzie jest napisane m.in. iż "Faktura do paragonu jest księgowana do rejestru VAT sprzedaży oraz księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców). W ten sposób spełniony jest obowiązek wykazania faktury do paragonu w JPK_VAT". Nie dość że jest to nielogiczne, bo jaki wpływ na JPK ma ujęcie (bądź też nie ) faktury w KPiR, to jeszcze jest to sprzeczne ze wzmiankowanym przepisem, nie mówiąc o tym, iż w przywołanym tutorialu zamieszczona jest informacja, iż "U podatników VAT zwolnionych faktura do paragonu nie jest księgowana ani do KPiR ani do ewidencji przychodów zatem przychód ze sprzedaży księguje się na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych w systemie wfirma.pl, bez ich pomniejszania o kwoty z faktur do paragonu", która ma się nijak do wcześniej prezentowanych przez Państwa wywodów.
PRACOWNIK
  • Dodano: 20 sty, 14:58
Dzień dobry,
w przypadku podatników VAT czynnych faktura do paragonu automatycznie księgowana jest w ewidencjach ze względu na obowiązek jej wykazania w JPK_VAT, gdyż co do zasady faktura do paragonu wystawiona na firmę powinna być wykazana w pliku JPK_VAT. Polecam: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-do-paragonu-w-jpk
Jeżeli użytkownik księguje łączny raport okresowy bezpośrednio w KPiR w kwotach netto wówczas przy wystawianiu faktury do paragonu na firmę schematem PRZYCHODY - SPRZEDAŻ - WYSTAW - FAKTURĘ w zakładce KSIĘGOWE może jako skutek księgowy wybrać KSIĘGUJ DO VAT co spowoduje, że faktura zostanie wykazana wyłącznie w rejestrze sprzedaży VAT.
W przypadku podatników VAT zwolnionych wystawiona faktura do paragonu nie jest nigdzie księgowana, gdyż podatnicy zwolnieni nie mają obowiązku składania plików JPK_VAT.
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Problem:
faktura sprzedaży do paragonu