forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Amortyzacja prywatnych środków trwałych

  • Dodano: 8 lip 2019, 11:15
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Czy laptop i samochód kupione prywatnie można zaksięgować jako środki trwałe firmy i amortyzować? Jeśli tak, to na jakich zasadach i jaką przyjąć wartość do amortyzacji (samochód kupiony rok temu, laptop 6 miesięcy temu)?
PRACOWNIK
  • Dodano: 8 lip 2019, 14:47
Dzień dobry,
przedsiębiorca ma prawo wprowadzić składnik własnego majątku do działalności gospodarczej, warunkiem jest wykorzystywanie go do celów jej prowadzenia.

W takim wypadku konieczne jest przygotowanie stosownego oświadczenia: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oswiadczenie-o-przekazaniu-prywatnych-przedmiotow-na-cele-dzialalnosci-wzor-z-omowieniem

Środek trwały wprowadza się do ewidencji w zakładce EWIDENCJE- ŚRODKI TRWAŁE- DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Podstawowym dokumentem wyceny jest dowód zakupu danego środka trwałego (faktura, umowa). Jednak gdy nie posiadamy takiego dokumentu, wówczas jego wartość ustalamy w oparciu o ceny rynkowe. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wycena-wartosci-srodkow-trwalych

W sytuacji gdy wartość sprzętu nie przekracza kwoty 10.000 PLN można zastosować jednorazową amortyzację gdzie 100% wartości od razu jest ujmowane w kosztach działalności. Odpis amortyzacyjny jest księgowany w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki.

Z zakładki EWIDENCJE- ŚRODKI- TRWAŁE po kliknięciu w dany środek trwały i przejściu do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE należy wydrukować dowód OT- przyjęcia środka trwałego i podpiąć pod niego kopie dowodów świadczących o jego wartości początkowej oraz sporządzone oświadczenie.
Polecam:
http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-prywatny-majatek-wykorzystywany-do-celow-dzialalnosci-gospodarczej
Pozdrawiam
2 komentarze 2
  • Dodano: 29 sie 2019, 07:50
Dołączę się do pytania. Czy może być dowolna wartość składnika prywatnego majątku przy wprowadzaniu do firmy jako środek trwały? Na przykład drukarka wartości 650 zł? Czy środek trwały jest dopiero od wartości 1500?
Czy wiek urządzenia ma znaczenie? Mam sprawnego 10-cio leteniego laptopa i używam go do różnych celów w firmie. Też mogę do wprowadzić do środków trwałych na podstawie faktury zakupu?
PRACOWNIK
  • Dodano: 29 sie 2019, 07:50
Witam,
wnosząc prywatny składnik majątku do działalności gospodarczej, niezależnie od jego wartości (również poniżej 10 tys. zł) należy go wprowadzić do ewidencji środków trwałych (przy założeniu, że sprzęt spełnia definicję środka trwałego, w tym jest kompletny i zdatny do użytku i z założenia będzie używany w firmie powyżej roku). Określenia wartości początkowej takiego składnika majątku należy dokonać na podstawie dowodu zakupu np. faktury imiennej lub paragonu. W razie jego braku należy dokonać indywidualnej wyceny. Polecam w temacie artykuł: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wartosc-poczatkowa-tylko-wyjatkowo-moze-byc-ustalana-w-drodze-wyceny
Pozdrawiam
Pytanie:
Amortyzacja prywatnych środków trwałych