forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości na cele działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości

  • Dodano: 6 dni temu
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
1. Mieszkam z Rodzicami. Oczywistym jest, że właścicielami nieruchomości są Rodzice. Chciałbym nieodpłatnie użyczyć Ich lokal mieszkalny na cele działalności gospodarczej. Z racji tego, że jestem członkiem rodziny, to nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego za użyczony lokal. Nieruchomość będzie wykorzystywana w celach mieszkalnych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla ułatwienia nie chcę wykazywać w kosztach wydatków za media, prąd i wodę, ponieważ ciężko będzie oszacować jaka część wydatku była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka dotyczyła kosztów mieszkaniowych. Czy można nie wykazywać tych kosztów w KPiR?

2. Czytałem w jednym artykule, że w przypadku nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele działalności gospodarczej podatek od nieruchomości płaci właściciel mieszkania, a nie użytkownik mieszkania. Jeżeli Rodzice nieodpłatnie użyczą mi nieruchomość na cele działalności gospodarczej, to kto powinien płacić podatek od nieruchomości i w jakiej wysokości?

3. W innym artykule czytałem, że jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to może płacić aż 30 razy wyższy podatek od nieruchomości. W innym miejscu czytałem, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu, w którym równocześnie mieszka i nie ma wydzielonego pomieszczenia na firmę, to nie musi płacić wysokiego podatku. Czy w sytuacji nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele działalności gospodarczej moi Rodzice jako właściciele będą musieli zapłacić wyższy podatek od nieruchomości?

4. Czy nieodpłatnie użyczoną nieruchomość na cele działalności gospodarczej należy wykazywać w ewidencji środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych tej nieruchomości, skoro nie jestem Jej właścicielem?

pozdrawiam
PRACOWNIK
  • Dodano: 5 dni temu
Witam,

Ad. 1 Jeżeli wydatek nie dotyczy materiałów do produkcji czy towarów handlowych do odsprzedaży to przedsiębiorca ma możliwość zrezygnować z odliczenia wydatku w kosztach. Jest to co do zasady jego przywilej, a nie obowiązek.
Polecam w tym temacie artykuł: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-niewykazanie-kosztu-a-rzetelnosc-ksiegi-przychodow-i-rozchodow


Ad. 2 i 3 Podatek od nieruchomości jest płacony przez właściciela nieruchomości, jego użyczenie co do zasady nie przenosi obowiązku zapłaty na osobę użyczającą nieruchomość. Stawkę podatku od nieruchomości do zapłaty będzie wynikała z otrzymanej decyzji od gminy.
Więcej informacji w artykułach:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-podatek-od-nieruchomosci-w-kpir ;https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-siedziba-firmy-w-mieszkaniu-to-wyzszy-podatek-od-nieruchomosci

Ad. 4 Z uwagi, że lokal wyłącznie Pan użytkuje na podstawie umowy użyczenia to nie stanowi on Pana własności. W związku z tym nie może stanowić środka trwałego w działalności.

Polecam również artykuły w temacie użytkowania prywatnego lokalu na cele działalności:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-w-mieszkaniu-jak-ja-zalozyc
https://pomoc.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-koszty-prowadzenia-dzialalnosci-w-prywatnym-mieszkaniu

Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Pytanie:
Nieodpłatne użyczenie nieruchomości na cele działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości