forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Wystawianie faktur dla klientów zagranicznych poprzez api

Jestem confused
  • Dodano: 14 maj 2019, 13:08
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Witam,
4 pytania
* W jak za pomocą API wystawić Fakturę MOSS?
* W jak za pomocą API wystawić Fakturę VAT-UE z odwróconą płatnością?
* Jak za pomocą API Wystawić fakturę dla kontrahenta z krajów trzecich?
* Jak z poziomu API ustawić język faktury na angielski?

Chodzi przede wszystkim o to jakich parametrów należy użyć w API aby poprawnie dodać takie faktury.
PRACOWNIK
  • Dodano: 15 maj 2019, 11:59
Witam,
Cała dokumentacja na temat sposobów działania, wszelkich znaczników, opcji oraz ograniczeń znajduje się pod adresem: https://doc.wfirma.pl/
Ad 1. Istnieje możliwość wystawienia faktury MOSS za pomocą API naszego systemu. W przypadku stawek MOSS należy obligatoryjnie stosować strukturę vat_code / id Tutaj id stawki / id / vat_code . Lista stawek dostępna jest w akcji /vat_codes/find. Natomiast szczegóły na temat VAT MOSS w API można znaleźć pod adresem: https://doc.wfirma.pl/#h3-vat-moss-details
https://doc.wfirma.pl/#h3-invoicecontents
Ad 2. W celu wystawienia faktury z VAT-UE z odwróconą płatnością należy postępować tak jak w przypadku pierwszego punktu i w miejsce ID stawki wstawić id odpowiedniej stawki odpowiedzialnej za odwrotne obciążenie.
https://doc.wfirma.pl/#h3-invoicecontents
Ad 3. Możliwe jest dodanie dokumenty sprzedaży dla krajów trzecich. W tym celu w pierwszej kolejności należy w systemie wFirma dodać kontrahenta dla którego chcemy wystawić dokument, a następnie podczas dodawania faktury w API wpisać ID kontrahenta dodanego do systemu. Wówczas faktura zostanie wystawiona na klienta. W celu ustalenia konkretnego kontrahenta do faktury należy w gałęzi invoice między znacznikami contractor podać ID kontrahenta.
https://doc.wfirma.pl/#h3-invoices
Ad 4. Można poprzez API wystawić fakturę w języku obcym, jednak tak jak w przypadku graficznej formy wFirma będzie to faktura dwujęzyczna. Nie ma możliwości wystawienia faktury tylko w języku obcym.
https://doc.wfirma.pl/#h3-translation-languages
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Pytanie:
Wystawianie faktur dla klientów zagranicznych poprzez api