forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Następna garść uwag namolnego użytkownika ....

  • Dodano: 19 lip 2018, 10:06
  • Nikomu nie podoba się ten pomysł 0
  • 3 odpowiedzi 3
Witam
Taka garść pomysłów usprawniająca pracę na systemie:
1. Zauważyłem, że na prowadzonym przez Was poradnikprzedsiębiorcy.pl jest dostępny kalkulator płac brutto-netto - czy nie można by go było implementować do systemu w zakładce Kadra, lub umożliwić wpisywanie dodatków (premii, nagród itp.) netto?
2. Zablokowanie możliwości modyfikacji faktury zakupu korygowanej sprawia problem w przypadku stwierdzenia błędu, a faktura była już kilkukrotnie korygowana - bardzo proszę o odblokowanie możliwości modyfikacji
3. Jak już o korektach mowa - czy nie wygodniej byłoby dodanie od razu możliwości wpisywania faktur korekty zakupu, a po wybraniu kontrahenta wybór jednej (lub kilku) faktur korygowanych z menu rozwijalnego z wykazem zaksięgowanych faktur kosztowych danego kontrahenta?
4. W przypadku uwzględniania kosztów ZUS w kpir (dziękuję za dodanie tej możliwości), system generuje dowody wewnętrzne - bardzo fajny pomysł, ale czasami jest problem z dodaniem innych dowodów wewnętrznych między poszczególnymi dowodami wygenerowanymi przez system ze względu na ciągłość numeracji - może udałoby się wprowadzić takie udogodnienie, które automatycznie "przesuwało by" numerację za zgodą użytkownika?
PRACOWNIK
  • Dodano: 19 lip 2018, 13:38
Witam,
Ad. 1 Obecnie nie nie planujemy wprowadzenia kalkulatora wynagrodzenia netto-brutto w systemie. Jest on dostępny zewnętrznie na naszym poradniku: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-wynagrodzen
W systemie mamy dodatkową elastyczność, gdzie można sprawdzić jak kształtuje się wynagrodzenie netto po wprowadzeniu danego dodatku : https://pomoc.wfirma.pl/-pozycje-listy-plac-kreowanie-wynagrodzenia-pracownika
Ad. 2 Modyfikowanie faktury kosztowej, do której została dodana faktura korygująca przez opcję KORYGUJ jest celowo zablokowana. Funkcja przewiduje poprawne wprowadzenie faktury pierwotnej a następnie możliwość jej skorygowania na podstawie otrzymanej korekty. Szczegóły księgowania faktury korygującej wydatek wyjaśnia artykuł: https://pomoc.wfirma.pl/-ksiegowanie-faktury-korygujacej-wydatek
Jeżeli przypadek wymaga modyfikacji faktury pierwotnej to najpierw należy usunąć dodaną do niej korektę (zaznaczenie faktury w zakładce WYDATKI - KSIĘGOWANIE i wybranie opcji MODYFIKUJ - USUŃ) a następnie będzie możliwość modyfikacji faktury pierwotnej i w kolejnym kroku należy dodać fakturę korygującą przez opcję KORYGUJ.
W szczególnych przypadkach można wprowadzić korektę jak zwykły wydatek przez zakładkę WYDATKI - KSIĘGOWANIE - DODAJ - FAKTURA VAT/(BEZ VAT), gdzie należy wprowadzić numer faktury korygującej jako numer dokumentu, wartości oznaczone ze znakiem ujemnym lub dodatnim w zależności od wartości otrzymanej korekty. Dodatkowo w polu OPIS można wpisać numer faktury pierwotnej. W polu data wystawienia należy wpisać datę prawa ujęcia w KPIR a w dacie odbioru - faktycznie dzień otrzymania korekty. Tak zaksięgowana faktura korygująca zostanie poprawnie zaksięgowana, nie będzie jednak posiadała bezpośredniego powiązania z fakturą pierwotną.
Ad. 3 Opcja korygowania wydatku jest możliwa w szczegółach kontrahenta. W tym celu należy kliknąć na danego kontrahenta, przejść w wyświetlonym oknie do zakładki WYDATKI, wybrać dany wydatek i następnie wybrać opcję MODYFIKUJ - KORYGUJ.
Ad. 4 Wystawiany dowód wewnętrzny za składki społeczne odliczane w kosztach jest automatycznie dodawany po rozliczeniu płatności deklaracji ZUS DRA. Numer nadawany jest automatycznie jako następny w kolejności wystawianych DW kosztowych w danym miesiącu i księguje się pod datą rozliczenia zapłaty składki, z tego względu zachowana jest poprawność numeracji.
Szczegóły w artykule: https://pomoc.wfirma.pl/-ksiegowanie-skladek-zus-w-systemie-wfirma-pl
Nie ma możliwości dodania opcji renumerowania. Natomiast proszę zwrócić uwagę na fakt, że z praktyki księgowej wynika, iż DW księguje się na ostatni dzień danego miesiąca. Nie ma konieczności odnosić się konkretnie do daty, w której koszt powstał.
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
  • Dodano: 20 lip 2018, 12:58
Dziękuję za odpowiedź:
Ad 2 - wiem jak jest, ale czasami podczas sprawdzania podatkowego wynika błąd przy wprowadzeniu faktury, który trzeba poprawić przez modyfikację, ale nie można bo w tym samym miesiącu ta faktura była już cztery razy korygowana - usunięcie korekt, zmodyfikowanie faktury, a następnie wpisanie korekt od nowa jest czasochłonne i wprowadza znowu możliwość popełnienia pomyłki - nie wiem dlaczego tak bardzo upieracie się przy zablokowaniu modyfikacji faktury - jeżeli już, to ją ograniczcie poprzez np wpisanie hasła
ad3 - wiem o tym sposobie, a moje dygresja miała na celu wprowadzenie zmiany która by uprościła życie użytkownika - przy okazji zaznaczyłem tam możliwość korygowania wielu faktur jedną fakturą, co obecnie nie jest możliwe.
0 komentarzy 0
PRACOWNIK
  • Dodano: 20 lip 2018, 12:58
Witam Panie Wojciechu,
Ad 2. Zablokowanie modyfikacji faktury pierwotnej do której zostały zaksięgowane korekty jest działaniem celowym. Zaksięgowana w systemie faktura korygująca (poprzez zaznaczenie faktury pierwotnej w zakładce WYDATKI i wybór opcji MODYFIKUJ KORYGUJ) jest powiązana z fakturą pierwotną. Dzięki temu korekta jest księgowana automatycznie przez system w odpowiednich ewidencjach i w odpowiedniej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi księgowania korekt: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-korygujaca-ksiegowanie-opis-na-przykladzie W związku z tym, ograniczenie jakim byłoby wprowadzanie hasła w celu wyeliminowania niepożądanej modyfikacji również może wpłynąć na prawidłowość działania systemu. Jedynym dostępnym rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z informacją z poprzedniej wiadomości.
Ad 3. Dziękujemy za zgłoszoną sugestię. Przeanalizujemy ją pod kątem ewentualnego wdrożenia w systemie w przyszłości. Obecnie, mechanizm korygowania faktur kosztowych polega na tym, że korygowana jest bezpośrednio wybrana faktura. Dzięki temu system automatycznie ujmuje prawidłowe wpisy w ewidencjach zgodnie z zasadami księgowania korekt. Powiązanie jednej korekty z kilkoma fakturami pierwotnymi uniemożliwiłoby prawidłowe funkcjonowanie tego mechanizmu. Dlatego rozwiązaniem w przypadku zbiorczych faktur korygujących jakie mogę Panu zaproponować jest wprowadzanie ich jako osobne pozycje zgodnie ze ścieżką opisaną w poprzedniej wiadomości.
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Pomysł:
Następna garść uwag namolnego użytkownika ....