forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

księgowanie z harmonogramem spłat rat

  • Dodano: 16 lip 2014, 09:58
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Jak zaksięgować fakturę na zakup telefonu na raty w kwocie brutto 827,69 zł? Płatność pierwszej raty była w dniu zakupu - 163,49 zł brutto, a reszta będzie płatna ratami wraz z rachunkiem za usługi telekomunikacyjne, zgodnie z harmonogramem przez 18 miesięcy w kwocie 36,90 brutto ?
  • Dodano: 17 lip 2014, 10:26
Pozwolę sobie zacytować odpowiedź od eksperta wfirma:

Fakturę opiewającą na całą wartość telefonu proszę zaksięgować przez zakładkę WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT >> INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Co ważne w polu dotyczącym terminu płatności należy wskazać termin płatności ostatniej raty. W polu Zapłacono należy ująć kwotę, którą wpłacono do dnia księgowania faktury. Po zapłaceniu każdej raty należy przejść do zakładki WYDATKI odnaleźć odpowiednią fakturę zaznaczyć i wybrać opcje ROZLICZ. W oknie które się pojawi proszę wskazać faktyczną datę zapłaty oraz kwotę raty. System automatycznie będzie dokonywał tzw. korekty kosztów.

Fakturę od operatora należy księgować bez raty przez zakładkę WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT >> KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.
0 komentarzy 0
Pytanie:
księgowanie z harmonogramem spłat rat