forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Nie działa rozliczanie deklaracj ZUS za kwiecień

  • Dodano: 16 maj 2011, 00:04
  • Rozwiązany
  • Nikt nie ma tego samego problemu 0
  • 1 odpowiedź 1
Autor: ms100
Przy próbie dodania płatności za deklarację ZUS, dla ubezpieczenia społecznego i FP otrzymuję następujący komunikat:

Wystąpił błąd podczas księgowania jako dowód wewnętrzny z datą 2011-05-16, składki na ubezpieczenie społeczne z rachunków do umów cywilnoprawnych (część płatnika):
* W systemie istnieje już dowód o niższym numerze z późniejszą datą wystawienia.

W konsekwencji nie mogę rozliczyć płatności. W poprzednim miesiącu tak się nie działo mimo tego, że też miałem dowód wewnętrzny z późniejszą datą (ubezpieczenie rozłożone na raty miesięczne z datą na ostatni dzień danego miesiąca).

Czy coś zostało zmienione w sposobie rozliczania deklaracji ZUS?

Pozdrawiam
Michał
Oznaczone odpowiedzi
PRACOWNIK
  • Dodano: 16 maj 2011, 07:25
System prawidłowo zablokował dodanie rozliczenia, żeby uniknąć błędnej numeracji.
Podczas rozliczania deklaracji automatycznie dodawane są dowody wewnętrzne. W Pana przypadku musi istnieć dowód wewnętrzny z późniejszą datą wystawienia. Proszę zmienić jego datę, albo go usunąć i dodać na nowo po rozliczeniu.

W poprzednim miesiącu DW mógł nie być jeszcze wystawiany przy rozliczaniu. Ze względu na okres przejściowy, stare listy płac i rachunki do umów cywilnoprawnych, dodane przed 1 kwietnia, były księgowane starym sposobem bez DW.
Tutaj są szczegóły zmian:
http://wfirma.pl/artykul/aktualizacja-marzec-2011-rozliczenia
PRACOWNIK
  • Dodano: 16 maj 2011, 07:25
System prawidłowo zablokował dodanie rozliczenia, żeby uniknąć błędnej numeracji.
Podczas rozliczania deklaracji automatycznie dodawane są dowody wewnętrzne. W Pana przypadku musi istnieć dowód wewnętrzny z późniejszą datą wystawienia. Proszę zmienić jego datę, albo go usunąć i dodać na nowo po rozliczeniu.

W poprzednim miesiącu DW mógł nie być jeszcze wystawiany przy rozliczaniu. Ze względu na okres przejściowy, stare listy płac i rachunki do umów cywilnoprawnych, dodane przed 1 kwietnia, były księgowane starym sposobem bez DW.
Tutaj są szczegóły zmian:
http://wfirma.pl/artykul/aktualizacja-marzec-2011-rozliczenia
0 komentarzy 0
Problem:
Nie działa rozliczanie deklaracj ZUS za kwiecień