forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


Tag: rozliczenie zaliczki

  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
Przez pierwsze pół roku (styczeń-czerwiec) otrzymywałam rentę z ZUS (który w latach wcześniejszych rozliczał mnie z US).
We wrześniu przez krótki okres był...
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
Nie mogę wydrukować rozliczenia zaliczki. System generuje dokument, generuje, generuje... i nic. Chodzi o jeden konkretny dokument. To co różni ten dokument ...