forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


Tag: #dofinansowanie

  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
Dzień dobry, z informacji uzyskanych od KIS wynika, że dofinansowanie części kosztów prowadzenia działałności dla osób zamozatrudnionych powinno być wykazywa...
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego...
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 2 odpowiedzi 2
 
Dzień dobry, czy dofinansowanie kosztów dla osób samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej należy jakoś zaksięgować i opodatkować w systemie wFirma?
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
1) Czy można jednocześnie skorzystać z świadczenia postojowego wypłacanego przez ZUS oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarcz...