forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


Tag: tarcza antykryzysowa

  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 3 odpowiedzi 3
 
Zastanawiają mnie następujące kwestie.

1) Za każdy 1 miesiąc osobno, czy za 3 miesiące razem?

W komunikatach ZUS, mówi że już otrzymuje, wpływają wnios...
  • 1 osoba ma to samo pytanie 1
  • 2 odpowiedzi 2
 
Dzień dobry, jestem osobą samozatrudnioną i zamierzam wysłać wniosek RDZ w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj.
Zastosowałe...
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
Tarcza antykryzysowa: 3 miesięczne zwolnienie z ZUS

1) Opłata za ZUS za marzec wypada już za tydzień 10 kwietnia.

Co w momencie, gdy wyślę teraz wniose...