forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


Tag: jpk_wb

  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
 
Wyciąg bankowy - JPK_WB

W wFirma.pl jest coś takiego jak Bank.
Co z obsługa JPK dla wyciągów bankowych - JPK_WB?

Czy to jest, a jeśli tak gdzie szuka...