forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


Kategoria: Forum

 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
Jak rozliczać podatek Vat od kosztów wysyłki?
W internecie zmalałem interpretację podatkową, która mówi, że stawka podatku dla kosztu wysyłki powinna być ta...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
Dzień dobry, czy można zaimportować dane z Subiekta GT, faktury , stany magazynowe, kontrachentów itp
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
czy jeżeli deklaracja vat-7 została wysłana z programu do us 6 września za sierpień. to czy dzisiaj po aktualizacji programu należy jeszcze raz wygenerować d...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 3 odpowiedzi 3
 
Witam!Wystawiliśmy fakturę na programie z idea banku nowemu kontrachentowi,a kontrachent zmienił nr.konta i rzekomo wysłał pieniądze (konto pewnie jakiegoś s...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
Dzień dobry,
wystawiłam bardzo dużo faktur co spowodowało pominięcie kilku i chciałabym je pomiędzy wstawić , chodzi tu również miedzy miesiącami.
Czy kto...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 4 odpowiedzi 4
 
Zakładam działalność gospodarczą i chcę się rozliczać kwartalnie.

Moje pytanie:
Jak wpłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne przez pierwsze 6 mc-y?
Ja...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
jak wygenerować wezwanie do zapłaty dot.faktur wewnątrzwspólnotowych w walucie euro???
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
muszę wprowadzić na fakturze przy danych klienta odbiorcy
2 nazwy ulicy. czy jest taka możliwość??
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 2 odpowiedzi 2
 
faktura zakupu z oo czyli vat rozlicza nabywca została wprowadzona do systemu do zakupu i sprzedaży. nie mogę wyodrębnić w rejestrze sprzedaży -sprzedaż vat ...
 • Nikt nie ma tego samego pytania 0
 • 1 odpowiedź 1
 
czy istnieje możliwość aby wydrukować rejestr zakupów bez uwzględnienia w nim korekty zakupu a osobno rejestr korekty zakupów. bo program generuje mi osobny ...